Προκηρύξεις

Πρόχειροι Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί

1. Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 12:50
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Δράσεις Δημοσιότητας», για τις περιοχές της Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου.
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά «Δράσεις Δημοσιότητας»,, του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» για τις περιοχές της Λέσβου – Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου με σφραγισμένες προσφορές για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Αργύρη Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη.
2. Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 12:38
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Δράσεις Δημοσιότητας», για τις περιοχές  Χίου-Ψαρών-Οινουσσών.
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά «Δράσεις Δημοσιότητας»,, του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» για τις περιοχές της Χίου, Ψαρών, Οινουσσών με σφραγισμένες προσφορές για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Αργύρη Εφταλιώτη 3, Μυτιλήνη.


3. Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013 12:28 
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Δράσεις Δημοσιότητας», για για τα νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων.
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά «Δράσεις Δημοσιότητας»,, του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ», στα πλαίσια του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» για τα νησιά Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων με σφραγισμένες προσφορές για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Αργύρη Εφταλιώτη 3.

 
Η Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου